Satsingsområdene våre

Realfag - matematikk, naturfag, fysikk/kjemi og biologi.

Realfag handler om veldig mye av det vi omgir oss med til daglig. Om legoklossene man leker med, om å være ute på tur i skogen og oppdage det som skjer der. Undring rundt hva maten er laget av, og hva skjer hvis man dytter noe tungt ned i ei stor bøtte med vann?

Barn er nysgjerrige på verden rundt seg, og vi voksne skal hjelpe dem til å gi den litt mer mening og utforske sammen med dem.

Realfag i barnehagen skal være gøy. Vi skal skape nysgjerrighet hos barna, og interesse til å utforske og oppdage verden rundt dem.

Realfag i barnehagen er ikke det samme som at det skal bli mer "skolete" barnehage. Vi skal ha lekende og utforskende barn, som har det gøy og lærer på egne premisser og på barnehagens premisser. Barnehagen har ambisjoner om å skape små og store forskere. 

HOVEDPROSJEKTER 17/18:

I løpet av høsthalvåret 2017 kommer vi til å fordype oss i temaet KROPPEN. Vi skal studere kroppsdeler som barna skal være med på å velge ut. Vårt fokus er at barna skal ha respekt for egen og andres kropp, at vi er forskjellige og at det er helt greit. Barna skal få kjennskap til hvordan kroppen fungerer. 

Hans Børli ville ha fyllt 100  år i 2018, og i forbindelse med dette jubileet så ønsker vi å bli bedre kjent med bygdas store forfatter i løpet av vinteren/våren 2018. 

I tillegg til disse prosjektene, vil vi ha "små-prosjekter", slik at alle fagområdene er en gjennomgående del av barnehagens innhold i løpet av året.