/>

Sertifisert Trafikksikker Barnehage

Skotterudløkka Barnehage er godkjent av Trygg Trafikk som trafikksikker barnehage. Det betyr at vi har faste gode rutiner for hvordan vi opptrer i trafikken med barna, og ellers på turer generelt. Vår turinstruks kan leses i linken under. 

Reisepolicy for turer

Barna har egen trafikkopplæring gjennom hele året, for trafikkbildet endrer seg gjennom årstidene. Barnehagen har ansvar for barnas sikkerhet, også når det gjelder trafikk. I rammeplanen for barnehagen står det at : "Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med instituasjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt."

Vi er opptatt av å fremme barnas trafikksikkerhet. Det betyr at vi kontinuerlig arbeider med barn og trafikk. Vårt hovedmål er å styrke og utvikle barnas holdninger til og i trafikken. Den beste trafikkopplæringen skjer i nærmiljøet sammen med foreldre og personalet som gode rollemodeller. 

GODE VANER OG HOLDNINGER SKAPES TIDLIG, OG VI VOKSNE HAR FELLES ANSVAR. 

BARNA GJØR SOM VI GJØR, IKKE SOM VI SIER!