Prosjekt Hans Børli 100 år.

Vi ønsker også å markere jubileumet Hans Børli 100 år

Sirkus Løkka kommer til oss

For 4. gang kommer Sirkus Løkka til oss og skal sette opp sirkusforestilling.