Matematisk prosjekt - Kosinus NRK Super

Denne vinteren har vi valgt å fordype oss i fagområdet "Antall, Rom og Form". Vi ønsker at barna skal få interesse for matematikk så tidlig som mulig, og at de skal bli nysgjerrige på dette og ikke minst oppleve at matematisk lek er gøy. 

Som arbeidsmetode har vi valgt å bruke dragen Kosinus fra NRK Super som inspirasjonskilde. Kosinus havner stadig i trøbbel, og trenger hjelp fra matematikkglade venner. Vi gjenskaper deler av Kosinus serien, slik at det er vi i Skotterudløkka som skal løse de matematiske oppdragene for å få låst ut denne dragen. På denne måten leker vi oss gjennom masse matematikk, uten at barna selv er klar over læringssituasjonene. Her foregår det mye skjult læring gjennom mange morsomme oppdrag.