Felles opptak for alle barnehagene i Eidskog Kommune

Søknadsskjema for barnehageplass, se link nederst på denne siden. For spørsmål ta kontakt med daglig leder i Skotterudløkka barnehage tlf.: 48053183/48248976.

 

https://www.eidskog.kommune.no/oppvekst-og-laring/barnehage/soke-barnehageplass/