Barnehagen vår

Skotterudløkka Barnehage er en privat barnehage som drives som et aksjeselskap. Vi åpnet dørene 1. januar 2008 som en èn avdelingsbarnehage. 1. august 2010 utvidet vi til 1, 5 avdeling. 

I april 2016 flyttet vi inn i nyrestaurerte selveide lokaler i Skotterud Sentrum. Barnehagen ligger sentralt i forholdt til nærmiljøet m.t. bibilotek, butikker, skolen m.m.

Vi kan tilby plasser fra 40 %- 100 %.