Prosjekt Hans Børli 100 år.

Vi ønsker også å markere jubileumet Hans Børli 100 år

En fredag i april når sola strålte som klarest fra blå himmel, hørte vi knitring fra bål og øksa som hogde i ved ute i barnehagen vår. Vi kikket ut og der hadde selveste "Hans Børli" kommet til oss. Han hadde tatt seg ei velfortjent pause i tømmerhoggingen, og satt og skrev på et dikt. Han ønsket oss velkommen ut, og fortalte oss hvem han var. Han viste oss bilder fra hans liv, han leste dikt for oss, sang "Tømmerkoievisa"  sammen med oss, og han spikket sammen med de eldste barna. Vi avsluttet med å spise tømmerhogger mat - flesk og duppe. 

Dette er et prosjekt som vi skal jobbe med fram til sommerferien. I løpet av perioden skal barna få kjennskap til Hans Børli, hans forfatterskap og hans yrke som tømmerhogger. 

Dette er et tverfaglig prosjekt, hvor vi kommer til å omfavne mange av fagområdene i Rammeplan for Barnehage.